Vävnadsrådet utarbetar stöd till verksamheter inom områden där organ, vävnader, celler och blod hanteras. Här hittar du som arbetar inom dessa verksamheter bl.a. information om utbildningar, hjälp med att tolka regelverk, nationellt samordnade metoder och resultat av olika utredningar. Syftet är att underlätta implementering av lagar och föreskrifter.  

 


 

 

  Nyheter

Startsidanyheter

Ansökan om vävnadsmedel 2017

Date : 18/05/2016 13:03

För information angående ansökan om vävnadsmedel 2017 se  Read: Ansökan om vävnadsmedel 2017

Införandestöd för Prosang vävnad

Date : 18/05/2016 12:37

Sökes på särskild blankett som hittas här.

PCR-analys av smittämnen

Date : 13/05/2016 09:16

Vävnadsrådet kommer under 2016 att fortsatt subventionera kostnaden för multiplex PCR HCV-HBV-HIV...

Grundutbildning i donation för vårdpersonal

Date : 12/05/2016 10:45

Vävnadsrådet har tagit fram en grundläggande webbutbildning i donation som riktar sig till samtlig vårdpersonal. Den tydliggör landstingens donationsfrämjande uppdrag och som alla anställda bör känna till. Utbildningen kommer att distribueras genom landstingen efter lokal rutin, men den kan även hittas via denna länk.

 

Denna webbplats fungerar bäst i webbläsaren Google-Chrome

 

Om donation för allmänheten

 

Läs tidigare nyheter


Om vävnadsverksamhet

Läs mer om vävnadsverksamhet

Läs mer om vävnadsinrättningar

 

Regelverk

 

Utveckling av ProSang för vävnader

Se IT-projekt    

 


flagga_resize.png